Apie asociaciją

LIKOCHEMA vienija Lietuvos ir tarptautines įmones, kurios gamina ir platina kosmetikos gaminius, ploviklius, skalbiklius ir buitinius švaros reikmenis.
 
Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:
  • Atstovauti narių interesus visuomeninėse ir valdžios institucijose
  • Teikti informaciją nariams apie teisinio reguliavimo pokyčius ir naujienas, rinkti ir platinti informaciją kitais aktualiais klausimais
  • Rengti ir diegti profesinės veiklos etikos normas ir profesinės veiklos standartus
  • Informuoti visuomenę apie kosmetikos ir buitinės chemijos pramonės veiklą, gaminamus produktus ir iniciatyvas, skleisti informaciją visuomenei reikšmingais klausimais, susijusiais su šiomis pramonės šakomis
  • Skatinti ir stiprinti verslo ir valstybinių institucijų, mokymo, mokslo ir tyrimų įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę
  • Remti tvarią, novatorišką, konkurencingą, aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu atsakingą  kosmetikos ir buitinės chemijos pramonės plėtrą
  • Didinti vartotojų pasitikėjimą

PRIVATUMO POLITIKA

Back to top